Giornata Missionaria Mondiale 2019

20 ottobre 2019

Giornata Missionaria Mondiale

Messaggio del papa:

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/missions/documents/papa-francesco_20190609_giornata-missionaria2019.html